Tin tức

Chủ nhà được tự thiết kế xây dựng nhà ở?

Ngày đăng: 28/12/2018 Lượt xem: 0
 

Sau đó ông Đức nhận được công văn trả hồ sơ từ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện với lý do: “Công trình có diện tích lớn hơn 250m2 phải được đơn vị có đủ năng lực thiết kế”.

Trong khi đó, tại Điểm b, Khoản 7, Điều 79 Luật Xây dựng quy định: “Hộ gia đình được tự thiết kế nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12m…”.

Công trình ông Đức xin phép xây dựng có diện tích lớn hơn 250m2, nhưng vẫn dưới 3 tầng và cao dưới 12m. Ông hỏi, công trình ông xin phép xây dựng như trên do ông tự thiết kế có được không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ thì đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12m, chủ nhà được tự thiết kế; đối với nhà ở dưới 7 tầng (tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250m2), việc thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện.

back-to-top.png