Tin tức

Công trình nào được xác định là nhà ở riêng lẻ?

Ngày đăng: 28/12/2018 Lượt xem: 0
 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai là cơ quan tham mưu về việc cấp phép xây dựng cho UBND huyện Chư Sê. Trong quá trình nghiên cứu về Luật Xây dựng để tham mưu cấp phép xây dựng, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chư Sê gặp một số vướng mắc cần được trả lời, cụ thể như sau:

Theo Khoản 29, Điều 3, Luật Xây dựng 2014: “Nhà ở riêng lẻ là công trình được xây dựng trong khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ Điều 52, Luật Xây dựng, có thể hiểu có 3 loại công trình đó là: Công trình phải lập dự án đầu tư, công trình chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật và loại còn lại là nhà ở riêng lẻ.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chư Sê hỏi, các công trình như nhà kho, hồ cá, tiểu cảnh, hàng rào, sân bê tông, nhà vệ sinh độc lập… thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình (trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có đất ở) có phải là nhà ở riêng lẻ không? Nếu không thì phân vào loại công trình gì, và nếu các công trình trên không phải là nhà ở riêng lẻ thì khi đầu tư xây dựng có phải lập dự án hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 29, Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, nhà ở riêng lẻ là công trình được xây dựng trong khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Các công trình như nhà kho, hồ cá, tiểu cảnh, hàng rào, sân bê tông, nhà vệ sinh độc lập,... thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình (trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có đất ở) là các hạng mục gắn liền với công trình nhà ở riêng lẻ.

Do vậy, khi chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục nêu trên thì không phải lập dự án hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 4, Điều 52 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

back-to-top.png